Plavecká škola

Plavecká škola Nereus

Už od roku 1997...

O nás

Plavecká škola Nereus začala svoju činnosť v roku 1997.

História plaveckej školy
Plavecká škola Nereus začala svoju činnosť v roku 1997 bezprostredne po znovuotvorení zrekonštruovanej Mestskej krytej plavárne v Žiline ako súčasť Klubu plaveckých športov Nereus Žilina. Dlho bola jedinou plaveckou školou v Žiline, ktorá ponúkala kompletné špecializované služby pre výučbu plávania.
Od septembra 2003 je plavecká škola samostatnou právnickou osobou s názvom Nereus, spol. s r.o.
 
Plavecká škola v súčasnosti aktuálne ponúka ucelený systém výučbových a kondičných plaveckých kurzov. Deti od 3 rokov majú rodičia možnosť prihlásiť do prípravných, základných a zdokonaľovacích plaveckých kurzov. Pre tých, ktorí majú záujem spraviť niečo pre svoje zdravie a kondíciu, ponúka naša plavecká škola kurzy kondičného plávania. A pretože je medzi nami ešte stále veľa vekovo starších neplavcov, v našej základnej ponuke nechýbajú ani kurzy základného a zdokonaľovacieho plávania pre dospelých. Kurzy plávania organizujeme pre skupiny aj jednotlivcov v doobedňajších i poobedňajších hodinách  a to ako pre verejnosť, tak aj pre žiakov všetkých stupňov škôl.
 
Okrem plaveckých kurzov má naša škola v ponuke aj jarný a letný denný tábor, ktorý organizujeme v týždenných turnusoch v čase jarných a letných prázdnin. Jeho obsah tvoria športové aktivity ako sú: hry v prírode i v telocvični, plávanie, cykloturistika, turistika, vodácka príprava, jazda na koni či návšteva historických pamiatok.
 
Ročne absolvuje naše kurzy viac ako 2000 detí a dospelých a snahou našej plaveckej školy je aj naďalej zvyšovať kvalitu výučby s cieľom zlepšovať výstupnú úroveň absolventov kurzov spojenú so spokojnosťou a radosťou z pohybu vo vodnom prostredí.
 
Plavecká škola Nereus spol. r.o. úzko spolupracuje s Plaveckým oddielom TENAX a to najmä v oblasti výberu detí pre športovú prípravu v plávaní.
 
Súčasná ponuka plaveckej školy
V súčasnosti ponúkame kompletný program výučby plávania pre všetky vekové skupiny v dvoch strediskách.

Materská škola Jarná ul.
- prípravné plavecké kurzy pre materské školy a verejnosť (deti od 3 do 6 rokov)


Mestská krytá plaváreň
- prípravné základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre školy a verejnosť (deti od 5 rokov a dospelí)
- kondičné plávanie

Okrem plaveckej výučby ponúkame počas letných a jarných prázdnin denné letné tábory s atraktívnym programom pre deti od 6 do 15 rokov.
 
Riadenie plaveckej školy
Plavecká škola Nereus, spol. s r.o.  spĺňa z hľadiska odborného i zákonného všetky predpoklady pre výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry so špecializáciou na výučbu plávania.

Presvedčili sme Vás?

Kontaktujte nás
+421 911 393 555

Spoznajte

Vedenie

Ing. Kristína Drábiková
riaditeľ plaveckej školy
Mgr. Dáša Valicová
vedúci inštruktor
Michaela Kubincová
administratívny pracovník
Spoznajte

Inštruktori

TRÉNERKA Janka
tréner I.stupňa v plávaní - FTVŠ UK Bratislava
rozhodca I.stupňa v plávaní - SPF
certifikát: Alternatívna metóda učenia techník v športovom plávaní
plavecké skúsenosti: Bývalá plavkyňa - TJ Lokomotíva Žilina s účasťou na majstrovských súťažiach
TRÉNERKA Dáška
tréner I.stupňa v plávaní - FTVŠ UK Bratislava
prácu inštruktora plávania vykonáva od roku 2013
zároveň je vedúcou inštruktorkou
vyučuje všetky vekové kategórie
TRÉNERKA Simonka
tréner plávania I. kvalifikačného stupňa
prácu inštruktora plávania vykonáva od roku 2014
vyučuje všetky vekové kategórie
10 rokov sa aktívne venovala závodnému plávaniu
TRÉNERKA Alica
trénerka plávania
rozhodca 1. kvalifikačného stupňa v plávaní
študentka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
TRÉNER Samo
tréner plávania 2. kvalifikačného stupňa
práci inštruktora plávania sa venuje od roku 2017
viac ako 10 rokov som sa aktívne venoval závodnému plávaniu
vzdelanie v oblasti športu a kondičnej prípravy získal na Športovom gymnáziu v Žiline
TRÉNER Marcel
tréner plávania 1. kvalifikačného stupňa v plávaní
trénovaniu plávania sa venuje od roku 2019
študent Fakulty elektrotechniky Univerzity Žilina
TRÉNERKA Alenka
tréner plávania 1. kvalifikačného stupňa v plávaní
trénovaniu plávania sa venuje od roku 2018
študovala telesnú výchovu na pedagogickej fakulte
venuje sa výučbe všetkých vekových kategórii
prevažne inštruktorka na MŠ Jarnej
TRÉNERKA Miška
licencia: Tréner plávania I. kvalifikačného stupňa
prácu inštruktora plávania vykonávam od roku 2016
vyučujem všetky vekové kategórie
8 rokov som sa aktívne venovala závodnému plávaniu