Plavecká škola Nereus

Vítame Vás
v plaveckej škole Nereus

Plavecká škola Nereus začala svoju činnosť v roku 1997 bezprostredne po znovuotvorení zrekonštruovanej Mestskej krytej plavárne v Žiline ako súčasť Klubu plaveckých športov Nereus Žilina. Dlho bola jedinou plaveckou školou v Žiline, ktorá ponúkala kompletné špecializované služby pre výučbu plávania. Od septembra 2003 je plavecká škola samostatnou právnickou osobou s názvom Nereus, spol. s r.o.

Plavecká škola Nereus

Novinky

! NOVINKA ! Tábor aj pre najmenších !

! NOVINKA ! Tábor aj pre najmenších !

letný denný tábor
Prihlasovanie na letný denný tábor 2021!

Prihlasovanie na letný denný tábor 2021!

Letný denný tábor 2021