Kurzy

Plavecká škola Nereus

Kurzy plávania pre školy ( organizácia plaveckých výcvikov )

  • Základné informácie
  • Aktuálna ponuka
  • Kde plávame
  • Inštuktori
  • Prihláška
  • Fotogaléria

Plavecká škola Nereus organizuje plavecké kurzy pre žiakov materských, základných a stredných škôl od začiatku svojho vzniku v roku 1997. Za ten čas prešlo týmito kurzami desaťtisíce detí. Každoročne využíva naše služby viac ako 40 škôl z celého žilinského regiónu. Školám prinášame komplexné zabezpečenie plaveckých kurzov pre ich žiakov na vysokom štandarde pod vedením kvalifikovaných inštruktorov plávania, ako v čase školského vyučovania, tak aj mimo neho. Každý kurz zabezpečujeme na základe individuálnych požiadaviek školy.

Miesto konania kurzov
Plavecké kurzy pre školy organizujeme v dvoch prevádzkach a to v priestoroch materskej školy na Jarnej ulici v Žiline (len pre materské školy!) a v bazéne Mestskej krytej plavárne (pre všetky stupne škôl).

Organizácia výučby
Plavecká výučba sa koná počas celého školského roka v čase od 8:00 do 15:00 hod. Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme harmonogram kurzu a zabezpečíme všetko potrebné pre jeho bezproblémový priebeh.
V prípade Vášho záujmu venujte pozornosť ďalším informáciám na tejto stránke, ako aj nižšie uvedeným materiálom, prípadne využite možnosť, vyplňte predbežnú objednávku na organizáciu plaveckého kurzu a zarezervujte si kurz už teraz na tel čísle 0911 393 555 laboe mailom na plaveckaskola@nereus-sro.sk 
 
Dokumenty na stiahnutie:
pdf iconka prevádzkový poriadok
pdf iconka doc icon predbežná objednávka kurzu plávania
 pdf iconka doc icon dohoda o zaistení plaveckej výučby
 pdf iconka doc icon individuálna prihláška žiaka

AKTUÁLNA PONUKA PLAVECKÝCH KURZOV PRE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY

PRÍPRAVNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov MŠ a 1. - 2. ročníka ZŠ
- cieľom kurzu je zvládnuť základné plavecké zručnosti (dýchanie, ponáranie, orientácia  pod vodou, vznášanie, splývanie a skoky, napodobnenie jednoduchých plaveckých pohybov)

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 2. - 6. ročníka ZŠ a študentov SŠ
- cieľom kurzu je zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jednému plaveckému spôsobu

ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ a študentov SŠ
- cieľom kurzu je vybaviť účastníkov kurzu takými zručnosťami, ktoré im zaistia bezpečný a efektívny pohyb vo vodnom prostredí

Miesto kurzov:
Materská škola na Jarnej ulici v Žiline (len pre materské školy), Mestská krytá plaváreň v Žiline (pre všetky stupne škôl)

Čas kurzov:
v školských dňoch pondelok - piatok v čase od 8.00 do 15.00 hod.

Frekvencia lekcií:
2 - 5 krát týždenne

Dĺžka hodiny:
45 minút + príchod do šatní s prezlečením a hygiena s prezlečením po skončení hodiny

Dĺžka kurzov:
prípravný             10 - 12 hodín
základný              12 - 15 hodín
zdokonaľovací       12 - 15 hodín

Cena kurzov:
10 hodinový kurz               45,00 €
12 hodinový kurz               54,00 €
15 hodinový kurz               67,50 €
 
V cene je zahrnuté: vstup do bazéna a prenájom vyhradenej časti bazéna, odmena inštruktorom plávania, zapožičanie plaveckých pomôcok, úrazové poistenie, mokré vysvedčenie s fotografiou, CD s fotografiami z plaveckého kurzu pre potreby školy (web, nástenka, ...), informačné a propagačné materiály plaveckej školy.
 
Ďalšie informácie a dôležité materiály nájdete tu:
pdf iconka prevádzkový poriadok
pdf iconka doc icon predbežná objednávka kurzu plávania
 pdf iconka doc icon dohoda o zaistení plaveckej výučby
 pdf iconka doc icon individuálna prihláška žiaka

Materská škola na Jarnej ulici v Žiline
V priestoroch bazéna Materskej školy na Jarnej ulici (sídlisko Hliny VII) organizujeme prípravné plavecké kurzy pre deti spravidla od 3 do 6 rokov.
 
Vybavenie bazéna
Výučba plávania prebieha v skupinách v bazéne s rozmermi 5,5 x 3 metre, s hĺbkou vody 80 cm. Priemerná teplota vody je 28 - 30 °C. Čistota a kvalita vody je pravidelne kontrolovaná hygienikom. Voda sa vymieňa 1 x týždenne, dezinfekcia všetkých priestorov sa vykonáva denne, pomôcky a priestor okolo bazéna sú ošetrené a dezinfikované priebežne po každej odplávanej skupine.
V priestoroch sa okrem bazéna nachádza vstupná miestnosť určená na prezliekanie detí, miestnosť slúžiaca na pohybovú prípravu a oddych, sprcha a WC. Možnosť parkovania priamo pred objektom škôlky.

foto-ms-1    foto-ms-2     foto-ms-3     foto-ms-4
mapa-materska skola


Mestská krytá plaváreň v Žiline
V priestoroch bazéna Mestskej krytej plavárne v Žiline organizujeme všetky etapy plaveckej výučby (prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy) pre deti spravidla od 6 rokov a pre dospelých, ďalej kurzy kondičného a zdravotného plávania.
 
Vybavenie bazéna
Výučba prebieha v krytom bazéne s rozmermi 20 x 50 metrov s hĺbkou vody od 110 cm do 400 cm. Priemerná teplota vody je 27 oC. Čistota a kvalita vody je dva krát mesačne kontrolovaná hygienikom. Účastníci školských kurzov sa prezliekajú v spoločných mužských, alebo ženských šatniach, ktoré sú počas kurzu uzamknuté. Súčasťou dámskych a pánskych spŕch sú sušiarne, v šatniach sú prístupné sušiče na vlasy. Počas výučby deti využívajú plavecké pomôcky zakúpené špeciálne pre potreby plaveckej školy.

 mkp1     mkp2    

Základným predpokladom bezproblémového priebehu plaveckého kurzu a spokojnosti detí i rodičov je kvalitný tím odborne zaškolených plaveckých inštruktorov.
V našej plaveckej škole absolvujú prihlásené deti aj dospelí plavecký kurz pod vedením nasledujúcich inštruktorov plávania:

Horný rad zľava: Anton Kubáň, Ľuboš Čapliar, Samuel Ftáčik
Druhý rad zlava: Soňa Dobroňová, Tatiana Ederová, Ján Korčok, Ivan Budai, Marián Hrabovský
Tretí rad zľava: Dáša Valicová, Juraj Skopal, Lucia Riecka, Aleba Ohradková
Spodný rad zľava: Daniela Krajčovičová, Michaela Kubincová, Ivana Kuderová, Kristína Dudusová

ipsnereus

Dokumenty na stiahnutie:
pdf iconka prevádzkový poriadok
pdf iconka doc icon predbežná objednávka kurzu plávania
 pdf iconka doc icon dohoda o zaistení plaveckej výučby
 pdf iconka doc icon individuálna prihláška žiaka

Link na galériu: fb/link