Kurzy

Plavecká škola Nereus

Kurzy plávania pre deti od 6 rokov a dospelých

  • Základné informácie
  • Aktuálna ponuka
  • Kde plávame
  • Inštruktori
  • Prihláška
  • Najčastejšie otázky
  • Elektronické prihlasovanie

Kurzy plávania pre verejnosť
Kurzy pre verejnosť prebiehajú počas školského roka, pláva sa 2 x týždenne a to buď pondelok a stredu alebo utorok a štvrtok v poobedňajších hodinách medzi 16.00 – 19. 00 hod. s výnimkou prázdnin a štátom uznaných sviatkov. Dĺžka kurzu je spravidla 14 – 15 hodín a v priebehu roka otvárame 5 po sebe idúcich, spravidla dvojmesačných turnusov.
 
Deti sú zaradené do družstiev podľa výkonnosti a zo zlepšovaním dieťaťa sa mení aj jeho zaradenie. Plávajúce deti sú zaradené podľa uplávanej vzdialenosti plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak, neplavci podľa úrovne zvládnutia plaveckých zručností – ponáranie a orientácia pod vodou, splývanie na prsiach a na znaku, skok do vody.
Maximálny počet detí v skupine na 1 inštruktora závisí od veku a úrovne plávania – u neplavcov 6 – 8 detí, u plavcov 10 – 12.
 
Miesto konania kurzov
Plavecké kurzy pre  verejnosť organizujeme v dvoch prevádzkach a to v priestoroch Materskej školy na Jarnej ulici v Žiline (len prípravné plavecké kurzy) a v bazéne Mestskej krytej plavárne (všetky stupne plaveckej výučby).
V prípade Vášho záujmu venujte pozornosť ďalším informáciám na tejto stránke ako aj nižšie uvedeným materiálom, prípadne využite možnosť a zarezervujte si kurz už teraz.
 
Dokumenty na stiahnutie:
pdf iconka Zmluvné podmienky
pdf iconka doc icon Záväzná prihláška
 
ŠTRUKTÚTA PLAVECKÝCH KURZOV PRE VEREJNOSŤ
Prípravný plavecký kurz
Predplavecká príprava pre deti predškolského veku (od troch spravidla do 6 rokov). Deti plávajú v bazéne v priestoroch Materskej školy na Jarnej ulici a neskôr vo veľkom bazéne Mestskej krytej plavárne v Žiline. Pláva sa v skupinách s jedným inštruktorom plávania už bez prítomnosti rodiča, pričom si deti osvojujú, respektíve rozvíjajú predtým naučené a zvládnuté základné plavecké zručnosti a plavecké pohyby (dýchanie, ponáranie, orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a na znaku, skoky a pády do vody, napodobňovanie jednoduchých plaveckých pohybov).

Základný plavecký kurz (vek od 6 do 10 rokov)
Základný plavecký kurz je zameraný pre deti, ktoré už ovládajú základné plavecké zručnosti. Je etapou nadväzujúcou na prípravný plavecký výcvik, resp. výcvik pre neplavcov. Úlohou kurzu je naučiť dieťa minimálne jednému plaveckému spôsobu.
 
Zdokonaľovací plavecký kurz (vek od 9 do 14 rokov)
Program plaveckej výučby našej plaveckej školy pokračuje kurzami zdokonaľovacieho plávania, ktoré sú určené predovšetkým deťom školského veku, prípadne aj dospelým s cieľom byť schopný plávať vo vode technicky správne a bezpečne troma plaveckými spôsobmi a to aj na dlhšie vzdialenosti. Po zvládnutí kurzu je možný postup k výkonnostnému plávaniu v plaveckom oddiely, prípadne do kurzu kondičného plávania.
 
Kondičné plávanie (vek od 13 do 18 rokov)
Kondičné plávanie je vhodné pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v plávaní, ale nechcú robiť výkonnostný šport, chcú dokázať, že vo vode vedia niečo viac ako druhí - plávať rýchlejšie, lepšie a vytrvalejšie.
Cieľ: využitím prvkov športového tréningu zlepšiť plaveckú techniku, plaveckú vytrvalosť a rýchlosť, zvládnuť techniku všetkých plaveckých spôsobov, štartov a obrátok. Program je obohatený o základy potápania, vodného póla, synchronizovaného plávania, ako aj o zvládnutie základných záchranárskych techník a záchrany topiaceho sa.
 

Plavecké kurzy pre dospelých (vek od 15 rokov)
Základné a zdokonaľovacie kurzy pre dospelých sú obsahovo podobné kurzom pre deti, pričom sa prihladia po metodickej a obsahovej stránke veku a plaveckej úrovni účastníkov kurzu.

Predplavecká príprava
    - predplavecká príprava pre deti od 3 rokov do 6 rokov
    - bazén: Materská škola na Jarnej ulici v Žiline (Hliny VII)
    - forma výučby: skupinová
    - počet detí v skupine: 6 - 8
    - stupne výučby: predplavecká príprava, zdokonaľovacia príprava
    - dĺžka lekcie: 60 min. (15 min. rozcvičenie, 30 min. pobyt vo vode, 15 min. hygiena, usušenie)
    - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne

TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV Mš Jarná :

PO/STR   03.04.2024 - 26.06.2024  16:00 - 17:00 alebo 17:00 - 18:00   23 lekcií/138 €


UT/ŠTV   04.04.2024 - 25.06.2024   16:00 - 17:00 alebo 17:00 - 18:00  24 lekcií/ 144 €


PIA        08.12.2024 - 21.06.2024  16:00 - 17:00 - alebo 17:00 - 18:00  24 lekcií/ 144 € obsadene


TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV MKP 


2 x týždenne, pondelok / streda  03.04.2024 - 26.06.2024


16.00 – 17.00 hod.                  23 lekcií          cena: 184,- €  
17.00 – 18.00 hod.                  23 lekcií          cena: 184,- €   


2 x týždenne, utorok - štvrtok    04.04.2024 - 25.06.2024


16.00 – 17.00 hod.                   24 lekcií          cena: 192,- €  
17.00 – 18.00 hod.                   24 lekcií          cena: 192 ,- €   

18.00 - 19.00 hod                    24 lekcií          cena: 192 ,- € 


1 x týždenne, piatok    12.01.2024 - 21.06.2024 

16.00 – 17.00 hod.                    21 lekcií          168 ,- €  obsadene
17.00 – 18.00 hod.                    21 lekcií          168,- €   obsadene

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:  - 18.03.2024
POZNÁMKA:

Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.

 
Prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy
    - plavecká príprava pre deti od 6 rokov do 14 rokov
    - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
    - forma výučby: skupinová
    - počet detí v skupine: 8 – 10 - 12
    - stupne výučby: základný, pokročilý, zdokonaľovací
    - dĺžka lekcie: 60 min. (10 min. rozcvičenie, 40 min pobyt vo vode, 10 min. hygiena a osušenie)
    - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne

 
 
Venujte prosím vo všetkých kurzoch pozornosť zmluvným podmienkam!

Materská škola na Jarnej ulici v Žiline
V priestoroch bazéna Materskej školy na Jarnej ulici (sídlisko Hliny VII) organizujeme prípravné plavecké kurzy pre deti spravidla od 3 do 6 rokov.
 
Vybavenie bazéna
Výučba plávania prebieha v skupinách v bazéne s rozmermi 5,5 x 3 metre, s hĺbkou vody 80 cm. Priemerná teplota vody je 28 - 30 °C. Čistota a kvalita vody je pravidelne kontrolovaná hygienikom. Voda sa vymieňa 1 x týždenne, dezinfekcia všetkých priestorov sa vykonáva denne, pomôcky a priestor okolo bazéna sú ošetrené a dezinfikované priebežne po každej odplávanej skupine.
V priestoroch sa okrem bazéna nachádza vstupná miestnosť určená na prezliekanie detí, miestnosť slúžiaca na pohybovú prípravu a oddych, sprcha a WC. Možnosť parkovania priamo pred objektom škôlky.

foto-ms-1    foto-ms-2     foto-ms-3     foto-ms-4
mapa-materska skola


Mestská krytá plaváreň v Žiline
V priestoroch bazéna Mestskej krytej plavárne v Žiline organizujeme všetky etapy plaveckej výučby (prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy) pre deti spravidla od 6 rokov a pre dospelých, ďalej kurzy kondičného a zdravotného plávania.
 
Vybavenie bazéna
Výučba prebieha v krytom bazéne s rozmermi 20 x 50 metrov s hĺbkou vody od 110 cm do 400 cm. Priemerná teplota vody je 27 oC. Čistota a kvalita vody je dva krát mesačne kontrolovaná hygienikom. Účastníci školských kurzov sa prezliekajú v spoločných mužských, alebo ženských šatniach, ktoré sú počas kurzu uzamknuté. Súčasťou dámskych a pánskych spŕch sú sušiarne, v šatniach sú prístupné sušiče na vlasy. Počas výučby deti využívajú plavecké pomôcky zakúpené špeciálne pre potreby plaveckej školy.

 mkp1     mkp2    

Základným predpokladom bezproblémového priebehu plaveckého kurzu a spokojnosti detí i rodičov je kvalitný tím odborne zaškolených plaveckých inštruktorov.
V našej plaveckej škole absolvujú prihlásené deti aj dospelí plavecký kurz pod vedením nasledujúcich inštruktorov plávania:

Horný rad zľava: Anton Kubáň, Ľuboš Čapliar, Samuel Ftáčik
Druhý rad zlava: Soňa Dobroňová, Tatiana Ederová, Ján Korčok, Ivan Budai, Marián Hrabovský
Tretí rad zľava: Dáša Valicová, Juraj Skopal, Lucia Riecka, Alena Ohradková
Spodný rad zľava: Daniela Krajčovičová, Michaela Kubincová, Ivana Kuderová, Kristína Dudusová

ipsnereus

Ako sa prihlásiť na kurz?

1. Vyberte si z našej aktuálnej ponuky kurz, o ktorý máte záujem.

2. Urobte objednávku (v termíne prihlasovania )
telefonicky:  0911 393555
osobne v kancelárii plaveckej školy Nereus spol. s r.o., v budove Mestskej krytej plavárne na I. poschodí, ul. Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina

3. Vyplňte záväznú prihlášku, ktorú si môžete vyzdvihnúť v našej kancelárii, kde ju môžete aj hneď vyplniť.
 
4. Zaplaťte za kurz najneskôr týžden pred začatím kurzu.
Po prihlásení dieťaťa je potrebné do 7 dní doručiť  (alebo poslať) prihlášku do kancelárie plaveckej školy Nereus spol. s r.o., inak bude dieťa z kurzu vyradené.
 
5. Platba
Po prihlásení je potrebné počkať na zaslanie faktúry s variabilným symbolom. Na základe tohto VS bude možné spárovať samotnú platbu s potvrdením o zaplatení.

 
Platiť môžete:
osobne v kancelárii plaveckej školy Nereus
vložením hotovosti, alebo prevodom na náš IBAN  SK 64 5600 0000 0003 5445 1001 na základe obdržania faktúry na úhradu. POKIAĽ STE FAKTÚRU NEDOSTALI, PROSÍME VÁS NEPOSIELAJTE PENIAZE
NEZABUDNITE UVIESŤ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:
Variabilný symbol: číslo faktúry
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa (do správy pre adresáta v príkaze do banky)
 
Celá suma musí byť doplatená do 7 dní pred začatím kurzu! Alebo podľa slatnosti faktúry.
 

Stane sa po absolvovaní kurzu z neplavca plavec?
Túto otázku dostávame najmä na začiatku leta. Je nereálne spoliehať sa na to, že po absolvovaní jedného či dvoch kurzov sa z dieťaťa stal plavec. Čo sa dá povedať určite je, že dieťa stratí rešpekt pred vodou a preto naň treba dávať ešte väčší pozor.
 
Prečo znovu opakujem ten istý kurz?
Tak ako je jedinečná osobnosť každého človeka, tak je jedinečná schopnosť učiť sa získavať nové poznatky z vody a jej prostredia. Z dlhoročných skúseností možno povedať, že skupina detí v rovnakom veku s predpokladom, že všetci sú v kurze po prvý krát, nebudú postupovať súčasne.
 
Prečo sa nám zmenil inštruktor?
Inštruktori našej plaveckej školy sú odborne zaškolení a schopní viesť všetky kurzy. V záujme detí je vhodné, aby sa zoznámili s prácou a výučbovými metódami aj iného inštruktora. Zároveň sa takto deti učia komunikácii a sú obohatené o zážitky, ktoré sú špecifické pre jednotlivých inštruktorov.
 
Musím sa znovu a znovu nahlasovať?
Aj keď nás teší záujem klientov o kurzy a často vyslovujú vetu, že chcú plávať stále, predsa sa môže stať, že dieťaťu sa zmení čas iného krúžku, prípadne rodičom pracovná doba a nastane časový problém, organizačný, atď. V neposlednom rade Vám dieťa možno povie, že po skončení daného kurzu nechce plávať ďalej.

Online prihlásenie na kurz je možné na adrese: https://nereus-sro.sk/nereus-sro/public/