Úvod O plaveckej škole
Vitajte na stránkach plaveckej školy Nereus, spol. s r.o.
 
História plaveckej školy
Plavecká škola Nereus začala svoju činnosť v roku 1997 bezprostredne po znovuotvorení zrekonštruovanej Mestskej krytej plavárne v Žiline ako súčasť Klubu plaveckých športov Nereus Žilina. Dlho bola jedinou plaveckou školou v Žiline, ktorá ponúkala kompletné špecializované služby pre výučbu plávania.
Od septembra 2003 je plavecká škola samostatnou právnickou osobou s názvom Nereus, spol. s r.o.
 
Plavecká škola v súčasnosti aktuálne ponúka ucelený systém výučbových a kondičných plaveckých kurzov. Deti od 3 rokov majú rodičia možnosť prihlásiť  do prípravných, základných a zdokonaľovacích plaveckých kurzov. Pre tých, ktorí majú záujem spraviť niečo pre svoje zdravie a kondíciu, ponúka  naša plavecká škola kurzy kondičného plávania. A pretože je medzi nami ešte stále veľa vekovo starších neplavcov, v našej základnej ponuke nechýbajú ani kurzy základného a zdokonaľovacieho plávania pre dospelých. Kurzy plávania organizujeme pre skupiny aj jednotlivcov v doobedňajších i poobedňajších hodinách  a to ako pre verejnosť, tak aj pre žiakov všetkých stupňov škôl.
 
Okrem plaveckých kurzov má naša škola v ponuke aj jarný a letný denný tábor, ktorý organizujeme v týždenných turnusoch v čase jarných a letných prázdnin. Jeho obsah tvoria športové aktivity ako sú: hry v prírode i v telocvični, plávanie, cykloturistika, turistika, vodácka príprava, jazda na koni či návšteva historických pamiatok.
 
Ročne absolvuje naše kurzy viac ako 2000 detí a dospelých a snahou našej plaveckej školy je aj naďalej zvyšovať kvalitu výučby s cieľom zlepšovať výstupnú úroveň absolventov kurzov spojenú so spokojnosťou a radosťou z pohybu vo vodnom prostredí.
 
Plavecká škola Nereus spol. r.o. úzko spolupracuje s Plaveckým oddielom TENAX a to najmä v oblasti výberu detí pre športovú prípravu v plávaní.
 
Súčasná ponuka plaveckej školy
V súčasnosti ponúkame kompletný program výučby plávania pre všetky vekové skupiny v dvoch strediskách.
  • Materská škola Jarná ul.
    - prípravné plavecké kurzy pre materské školy a verejnosť (deti od 3 do 6 rokov)
  • Mestská krytá plaváreň
    - prípravné základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre školy a verejnosť (deti od 5 rokov a dospelí)
    - kondičné plávanie

Okrem plaveckej výučby ponúkame počas letných a jarných prázdnin denné letné tábory s atraktívnym programom pre deti od 6 do 15 rokov.
 
Riadenie plaveckej školy
Plavecká škola Nereus, spol. s r.o.  spĺňa z hľadiska odborného i zákonného všetky predpoklady pre výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry so špecializáciou na výučbu plávania.