Materská škola na Jarnej ulici v Žiline
V priestoroch bazéna Materskej školy na Jarnej ulici (sídlisko Hliny VII) organizujeme prípravné plavecké kurzy pre deti spravidla od 3 do 6 rokov.
 
Vybavenie bazéna
Výučba plávania prebieha v skupinách v bazéne s rozmermi 5,5 x 3 metre, s hĺbkou vody 80 cm. Priemerná teplota vody je 28 - 30 °C. Čistota a kvalita vody je pravidelne kontrolovaná hygienikom. Voda sa vymieňa 1 x týždenne, dezinfekcia všetkých priestorov sa vykonáva denne, pomôcky a priestor okolo bazéna sú ošetrené a dezinfikované priebežne po každej odplávanej skupine.
V priestoroch sa okrem bazéna nachádza vstupná miestnosť určená na prezliekanie detí, miestnosť slúžiaca na pohybovú prípravu a oddych, sprcha a WC. Možnosť parkovania priamo pred objektom škôlky.

foto-ms-1    foto-ms-2     foto-ms-3     foto-ms-4
 

mapa-materska skola


Mestská krytá plaváreň v Žiline

V priestoroch bazéna Mestskej krytej plavárne v Žiline organizujeme všetky etapy plaveckej výučby (prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy) pre deti spravidla od 6 rokov a pre dospelých, ďalej kurzy kondičného a zdravotného plávania.
 
Vybavenie bazéna
Výučba prebieha v krytom bazéne s rozmermi 20 x 50 metrov s hĺbkou vody od 110 cm do 400 cm. Priemerná teplota vody je 27 oC. Čistota a kvalita vody je dva krát mesačne kontrolovaná hygienikom. Účastníci školských kurzov sa prezliekajú v spoločných mužských, alebo ženských šatniach, ktoré sú počas kurzu uzamknuté. Súčasťou dámskych a pánskych spŕch sú sušiarne, v šatniach sú prístupné sušiče na vlasy. Počas výučby deti využívajú plavecké pomôcky zakúpené špeciálne pre potreby plaveckej školy.

 mkp1     mkp2     mkp3-instr

mapa-materska skola