AKTUÁLNA PONUKA PLAVECKÝCH KURZOV PRE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY
  • PRÍPRAVNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov MŠ a 1. - 2. ročníka ZŠ
     -  cieľom kurzu je zvládnuť základné plavecké zručnosti (dýchanie, ponáranie, orientácia  pod vodou, vznášanie, splývanie a skoky, napodobnenie jednoduchých plaveckých pohybov)
  • ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 2. - 6. ročníka ZŠ a študentov SŠ
    -  cieľom kurzu je zvládnuť plavecké zručnosti a naučiť účastníkov kurzu aspoň jednému plaveckému spôsobu
  • ZDOKONAĽOVACÍ PLAVECKÝ KURZ pre žiakov 3. - 9. ročníka ZŠ a študentov SŠ
    -  cieľom kurzu je vybaviť účastníkov kurzu takými zručnosťami, ktoré im zaistia bezpečný a efektívny pohyb vo vodnom prostredí
Miesto kurzov:
Materská škola na Jarnej ulici v Žiline (len pre materské školy), Mestská krytá plaváreň v Žiline (pre všetky stupne škôl)
Čas kurzov:
v školských dňoch pondelok - piatok v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Frekvencia lekcií:
2 - 5 krát týždenne
Dĺžka hodiny:
45 minút + príchod do šatní s prezlečením a hygiena s prezlečením po skončení hodiny
Dĺžka kurzov:
prípravný             10 - 12 hodín
základný              12 - 15 hodín
zdokonaľovací       12 - 15 hodín
Cena kurzov:
10 hodinový kurz               35,00 €
12 hodinový kurz               42,00 €
15 hodinový kurz               52,00 €
 
V cene je zahrnuté: vstup do bazéna a prenájom vyhradenej časti bazéna, odmena inštruktorom plávania, zapožičanie plaveckých pomôcok, úrazové poistenie, mokré vysvedčenie s fotografiou, CD s fotografiami z plaveckého kurzu pre potreby školy (web, nástenka, ...), informačné a propagačné materiály plaveckej školy.
 
Ďalšie informácie a dôležité materiály nájdete tu:
pdf iconka prevádzkový poriadok
pdf iconka doc icon predbežná objednávka kurzu plávania
 pdf iconka doc icon dohoda o zaistení plaveckej výučby
 pdf iconka doc icon individuálna prihláška žiaka