Úvod Kurzy plávania pre verejnosť

Kurzy plávania pre verejnosť

Kurzy pre verejnosť prebiehajú počas školského roka, pláva sa 2 x týždenne a to buď pondelok a stredu alebo utorok a štvrtok v poobedňajších hodinách medzi 16.00 – 19. 00 hod. s výnimkou prázdnin a štátom uznaných sviatkov. Dĺžka kurzu je spravidla 14 – 15 hodín a v priebehu roka otvárame 5 po sebe idúcich, spravidla dvojmesačných turnusov.
 
Deti sú zaradené do družstiev podľa výkonnosti a zo zlepšovaním dieťaťa sa mení aj jeho zaradenie. Plávajúce deti sú zaradené podľa uplávanej vzdialenosti plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak, neplavci podľa úrovne zvládnutia plaveckých zručností – ponáranie a orientácia pod vodou, splývanie na prsiach a na znaku, skok do vody.
Maximálny počet detí v skupine na 1 inštruktora závisí od veku a úrovne plávania – u neplavcov 6 – 8 detí, u plavcov 10 – 12.
 
Miesto konania kurzov
Plavecké kurzy pre  verejnosť organizujeme v dvoch prevádzkach a to v priestoroch Materskej školy na Jarnej ulici v Žiline (len prípravné plavecké kurzy) a v bazéne Mestskej krytej plavárne (všetky stupne plaveckej výučby).
V prípade Vášho záujmu venujte pozornosť ďalším informáciám na tejto stránke ako aj nižšie uvedeným materiálom, prípadne využite možnosť a zarezervujte si kurz už teraz.
 
Dokumenty na stiahnutie:
pdf iconka Zmluvné podmienky
pdf iconka doc icon 
Záväzná prihláška
 
ŠTRUKTÚTA PLAVECKÝCH KURZOV PRE VEREJNOSŤ
Prípravný plavecký kurz
Predplavecká príprava pre deti predškolského veku (od troch spravidla do 6 rokov). Deti plávajú v bazéne v priestoroch Materskej školy na Jarnej ulici a neskôr vo veľkom bazéne Mestskej krytej plavárne v Žiline. Pláva sa v skupinách s jedným inštruktorom plávania už bez prítomnosti rodiča, pričom si deti osvojujú, respektíve rozvíjajú predtým naučené a zvládnuté základné plavecké zručnosti a plavecké pohyby (dýchanie, ponáranie, orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a na znaku, skoky a pády do vody, napodobňovanie jednoduchých plaveckých pohybov).

Základný plavecký kurz (vek od 6 do 10 rokov)
Základný plavecký kurz je zameraný pre deti, ktoré už ovládajú základné plavecké zručnosti. Je etapou nadväzujúcou na prípravný plavecký výcvik, resp. výcvik pre neplavcov. Úlohou kurzu je naučiť dieťa minimálne jednému plaveckému spôsobu.
 
Zdokonaľovací plavecký kurz (vek od 9 do 14 rokov)
Program plaveckej výučby našej plaveckej školy pokračuje kurzami zdokonaľovacieho plávania, ktoré sú určené predovšetkým deťom školského veku, prípadne aj dospelým s cieľom byť schopný plávať vo vode technicky správne a bezpečne troma plaveckými spôsobmi a to aj na dlhšie vzdialenosti. Po zvládnutí kurzu je možný postup k výkonnostnému plávaniu v plaveckom oddiely, prípadne do kurzu kondičného plávania.
 
Kondičné plávanie (vek od 13 do 18 rokov)
Kondičné plávanie je vhodné pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť v plávaní, ale nechcú robiť výkonnostný šport, chcú dokázať, že vo vode vedia niečo viac ako druhí - plávať rýchlejšie, lepšie a vytrvalejšie.
Cieľ: využitím prvkov športového tréningu zlepšiť plaveckú techniku, plaveckú vytrvalosť a rýchlosť, zvládnuť techniku všetkých plaveckých spôsobov, štartov a obrátok. Program je obohatený o základy potápania, vodného póla, synchronizovaného plávania, ako aj o zvládnutie základných záchranárskych techník a záchrany topiaceho sa.
 
Zdravotné plávanie (vek od 8 do 14 rokov)
Zdravotné plávanie je pre deti a mládež s nesprávnym držaním tela a oslabeným pohybovým aparátom.  Je zamerané na zdokonaľovanie plaveckých štýlov a na zlepšenie kondície jedinca.
 
Plavecké kurzy pre dospelých (vek od 15 rokov)
Základné a zdokonaľovacie kurzy pre dospelých sú obsahovo podobné kurzom pre deti, pričom sa prihladia po metodickej a obsahovej stránke veku a plaveckej úrovni účastníkov kurzu.