Úvod Letný tábor

Letný tábor - úvod


Blížia sa letné prázdniny 2020 a my sme pre deti, ktoré majú rady pohyb, zábavu, dobrodružstvo a nechcú sa nudiť doma pripravili náš tradičný letný denný tábor. Ten je zároveň aj vhodným riešením problému, s ktorým sa v čase prázdnin v súčasnej dobe stretáva väčšina pracujúcich rodičov – čo s voľným časom dieťaťa a ako vyriešiť oprávnené obavy, čo ich dieťa či deti stvárajú bez dozoru v čase ich neprítomnosti. Ak hľadáte pre svoje deti zmysluplné aktivity, ste na správnej adrese. Letné denné tábory, ktoré plavecká škola Nereus organizuje už viac ako 10 rokov, sú našim veľmi obľúbeným programom. Deti majú príležitosť zoznámiť sa s rôznymi pohybovými aktivitami ako je plávanie, pešia turistika, vodná turistika, prvky klasických, ale aj adrenalínových športov organizovaných v prírode, na ihrisku i v telocvični. Podstatná časť aktivít prebieha v prírodnom prostredí. Dôraz kladieme aj na výchovný rozmer a preto majú deti možnosť absolvovať dopravnú výchovu či zoznámiť sa s historickými, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami mesta Žilina a jeho okolia.

Letný denný letný tábor je určený pre deti od 6 do 13 rokov. Koná sa v týždenných turnusoch počas pracovných dní, denne od 8.00 do 16.00 hodiny pod vedením skúsených a predovšetkým milých a priateľských inštruktorov. Výhodou je, že väčšinu z nich deti poznajú z plaveckého výcviku. Počas každého zo šiestich naplánovaných turnusov sú pre deti pripravené zaujímavé aktivity, pohybové a športové hry, návštevy atraktívnych miest a to všetko spojené s nezabudnuteľnými zážitkami a vznikom nových kamarátstiev.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.

Pozývame Vaše deti do prázdninového sveta denných táborov naplneného hrami, zábavou, pohybom i aktívnym oddychom. Tešíme sa na Vás!