Základným predpokladom bezproblémového priebehu plaveckého kurzu a spokojnosti detí i rodičov je kvalitný tím odborne zaškolených plaveckých inštruktorov.
V našej plaveckej škole absolvujú prihlásené deti aj dospelí plavecký kurz pod vedením nasledujúcich inštruktorov plávania:

H
orný rad zľava: Anton Kubáň, Ľuboš Čapliar, Samuel Ftáčik

Druhý rad zlava: Soňa Dobroňová, Tatiana Ederová, Ján Korčok, Ivan Budai, Marián Hrabovský
Tretí rad zľava: Dáša Valicová, Juraj Skopal, Lucia Riecka, Aleba Ohradková
Spodný rad zľava: Daniela Krajčovičová, Michaela Kubincová, Ivana Kuderová, Kristína Dudusová

ipsnereus