Najčastejšie otázky


Stane sa po absolvovaní kurzu z neplavca plavec?

Túto otázku dostávame najmä na začiatku leta. Je nereálne spoliehať sa na to, že po absolvovaní jedného či dvoch kurzov sa z dieťaťa stal plavec. Čo sa dá povedať určite je, že dieťa stratí rešpekt pred vodou a preto naň treba dávať ešte väčší pozor.
 
Prečo znovu opakujem ten istý kurz?
Tak ako je jedinečná osobnosť každého človeka, tak je jedinečná schopnosť učiť sa získavať nové poznatky z vody a jej prostredia. Z dlhoročných skúseností možno povedať, že skupina detí v rovnakom veku s predpokladom, že všetci sú v kurze po prvý krát, nebudú postupovať súčasne.
 
Prečo sa nám zmenil inštruktor?
Inštruktori našej plaveckej školy sú odborne zaškolení a schopní viesť všetky kurzy. V záujme detí je vhodné, aby sa zoznámili s prácou a výučbovými metódami aj iného inštruktora. Zároveň sa takto deti učia komunikácii a sú obohatené o zážitky, ktoré sú špecifické pre jednotlivých inštruktorov.
 
Musím sa znovu a znovu nahlasovať?
Aj keď nás teší záujem klientov o kurzy a často vyslovujú vetu, že chcú plávať stále, predsa sa môže stať, že dieťaťu sa zmení čas iného krúžku, prípadne rodičom pracovná doba a nastane časový problém, organizačný, atď. V neposlednom rade Vám dieťa možno povie, že po skončení daného kurzu nechce plávať ďalej.